Wykaz publikacji

dr n. med. Anna Neneman

Publikacje w czasopismach
i podręcznikach

 1. Grzybica skóry owłosionej głowy i grzybica paznokci. Zakażenia 2006 T. 6 nr 1 s. 55-56, 58, 60-61.
 2. Mikologia 2006 – XII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Mikologicznej PTD (Białowieża, 20-24 września 2006 r.) – sprawozdanie. Derm. Estet. 2006 Vol. 8 nr 6 s. 349-350.
 3. Liszaj śluzowaty – trudności diagnostyczne. Opis przypadku. Post. Derm. Alerg. 2006 T. 23 z. 3 s. 138-142.
 4. Rola zakażeń grzybiczych w przebiegu owrzodzeń podudzi u chorych z cukrzycą. 
Mikol. Lek. 2006 T. 13 supl. 1 s. 75-76. XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego „Mikologia 2006”. Białowieża, 20-24 IX 2006.
 5. Wpływ cukrzycy na występowanie i przebieg owrzodzeń podudzi, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Now. Lek. 2006 R. 75 nr 6 s. 505-511.
 6. Zakażenia grzybicze w ginekologii i położnictwie. W: Mikologia Lekarska dla lekarzy i studentów. Pod red. Zygmunta Adamskiego i Haliny Batura-Gabryel, Wyd. Naukowe UM w Poznaniu, 2007.
 7. Biologiczne leczenie łuszczycy. Dermatol. Futura 2008 nr 3(51), s.15-16, 18-20, 22-23.
 8. Leki biologiczne w leczeniu łuszczycy – doświadczenia Oddziału Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. IV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermatologicznej PTA. Słupsk-Ustka, 7-10 II 2008. s. 52, 55.
 9. Leczenie biologiczne łuszczycy. Prz. Derm. 2008 T. 95 nr 2 spec. s. 234-240.
 10. Leki biologiczne w leczeniu łuszczycy – doświadczenia własne w stosowaniu preparatu Remicade. W: Współczesna terapia dermatoz alergicznych. Pod Red. Romana Nowickiego. Wyd. AS Consulting-Łódź, Gdańsk 2008 s. 151-158.
 11. Choroby wirusowe skóry. W: Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Andrzeja Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008.
 12. Choroby pasożytnicze skóry. W: Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Andrzeja Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008.
 13. Zaburzenia rogowacenia. W: Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Andrzeja Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008.
 14. Wystąpienie pęcherzycy liściastej u pacjentki chorej na łuszczycę pospolitą. Derm. Klin. 2008 Vol. 10 nr 4 s. 215-218.
 15. Światowy standard. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Leki biologiczne – nowa era w terapii” – sprawozdanie. Fakty UMP 6/2008; s. 14.
 16. Doświadczenia polskie z zastosowaniem infliksymabu (Remicade) w leczeniu średnio nasilonej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz łuszczycy stawowej. Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 supl. 1 . XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 03.09-06.09.2008, Poznań.
 17. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Leki biologiczne – nowa era w terapii”. Przegl. Derm. 1/2009, Vol. 95.
 18. Doświadczenia własne w leczeniu ciężkiej postaci łuszczycy zwykłej oraz łuszczycy stawowej preparatem Remicade. Arch. Med. Sci. 2009 Vol. 5 nr 1 suppl. 1 s. S 57.
 19. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę. Forum Med. Rodz. 2009 T. 3 nr 6 s. 447-453.
 20. Dobry efekt terapeutyczny maści zawierającej witaminę B12 u chorych na łuszczycę pospolitą oraz chorych na atopowe zapalenie skóry. Derm. Estet. 2010, Vol. 12 nr 5 s.301-308.
 21. Rozwój badań nad różnymi aspektami klinicznymi i epidemiologicznymi schorzeń ogólnoustrojowych występujących w przebiegu łuszczycy. Derm. Klin. 2010, 12(3):187-192.
 22. Zakażenia bakteryjne skóry. W: Mikrobiologia w zarysie. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Red. nauk Zygmunt Adamski, Jerzy Chylak, Bożena Mrozewicz, Wyd. WSzPZiU, Poznań 2009.
 23. Choroby pasożytnicze skóry. W: Mikrobiologia w zarysie. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Red. nauk Zygmunt Adamski, Jerzy Chylak, Bożena Mrozewicz, Wyd. WSzPZiU, Poznań 2009.
 24. Zakażenie wirusem HIV i AIDS. W: Mikrobiologia w zarysie. Podręcznik dla studentów kosmetologii. Red. nauk Zygmunt Adamski, Jerzy Chylak, Bożena Mrozewicz, Wyd. WSzPZiU, Poznań 2009.
 25. Wybrane problemy kliniczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę. Derm. Prakt. 2010, 5(10):15-22.
 26. Łuszczyca zwyczajna u pacjenta z zespołem Downa – opis przypadku. Derm. Prakt. 2010, 6(11):32-35.
 27. Zaostrzenie łuszczycy po usunięciu nerki wcześniej przeszczepionej. Derm. Prakt. 2011, 1(12):13-17.
 28. Fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry w odpowiedzi na miejscową aplikację ketoprofenu w żelu. Opis przypadku. Derm. Prakt. 2011, 1(12):49-53.
 29. Etiopatogeneza, objawy kliniczne i nowe możliwości leczenia łuszczycy. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 30. Choroby wirusowe skóry. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 31. Choroby pasożytnicze skóry. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 32. Stany zagrożenia życia w dermatologii. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu stanów zagrożenia życia u pacjentów z chorobami skóry. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 33. Zapobieganie występowaniu oraz leczenie i pielęgnowanie ran odleżynowych. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 34. Zalecenia dla pacjenta dotyczące leczenia i pielęgnacji skóry w wybranych schorzeniach dermatologicznych. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 35. Jakość życia pacjentów ze schorzeniami skóry. Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Wojciecha Kapały. Wyd. UM w Poznaniu, 2010.
 36. Infliksymab (Remicade). W: Leczenie biologiczne. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke, Włodzimierza Samborskiego. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.
 37. Adalimumab (Humira). W: Leczenie biologiczne. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke, Włodzimierza Samborskiego. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.
 38. Ustekinumab (Stelara). W: Leczenie biologiczne. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke, Włodzimierza Samborskiego. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.
 39. Przypadki leczenia biologicznego w dermatologii. Przypadek 1. W: Leczenie biologiczne. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke, Włodzimierza Samborskiego. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.
 40. Przypadki leczenia biologicznego w dermatologii. Przypadek 3. W: Leczenie biologiczne. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke, Włodzimierza Samborskiego. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.
 41. Przypadki leczenia biologicznego w dermatologii. Przypadek 4. Leczenie biologiczne. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Krzysztofa Linke, Włodzimierza Samborskiego. Wyd. Termedia, Poznań, 2010.
 42. Badanie dermatologiczne. W: Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka. Pod red.: Andrzeja Kaszuby i Zygmunta Adamskiego. Wyd. Czelej, Lublin, 2012.
 43. Choroby pasożytnicze. W: Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka. Pod red.: Andrzeja Kaszuby i Zygmunta Adamskiego.Wyd. Czelej, Lublin, 2012.
 44. Choroby wirusowe. W: Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka. Pod red.: Andrzeja Kaszuby i Zygmunta Adamskiego. Wyd. Czelej, Lublin, 2012.
 45. Wyprysk zawodowy. W:Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka. Pod red.: Andrzeja Kaszuby i Zygmunta Adamskiego. Wyd. Czelej, Lublin, 2012.
 46. Alternatywa dla pacjentów niereagujących na leki z grupy inhibitorów TNF-α – opisy pacjentów leczonych ustekinumabem. Prz Derm 2012 : T. 99, nr 4, s. 549. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 IX 2012 r.
 47. Erytrodermia łuszczycowa leczona lekiem ustekinumab (Stelera). Prz Derm 2012 : T. 99, nr 4, s. 552. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 IX 2012 r.
 48. Łuszczyca zwyczajna u pacjentów z zespołem Downa, zespołem Turnera i zespołem Ehlersa-Danlosa – opis przypadków. Prz. Derm. 2014 : T. 101, nr 2, s. 138-139.
 49. Niespecyficzne zmiany skórne u pacjenta z zakażeniem retrowirusowym oraz przebytym zachorowaniem na kiłę i dodatnimi wynikami badań w kierunku HCV, HAV, HBV – opis przypadku. Prz. Derm. 2014 : T. 101, nr 2, s. 118.
 50. Adalimumab. W: Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 51. Diagnostyka obrazowa łuszczycowego zapalenia stawów. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 52. Infliksymab. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 53. Leczenie biologiczne u chorych na łuszczycę – doświadczenia własne. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 54. Leczenie zmian skórnych w łuszczycy. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 55. Łuszczycowe zapalenie stawów. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 56. Programy terapeutyczne. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 57. Przykłady leczenia biologicznego w dermatologii. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 58. Ustekinumab. W:Leczenie biologiczne w dermatologii, gastroenterologii i reumatologii u dorosłych i dzieci. Wyd. 2. poszerz. i uaktual. Wyd. Termedia, Poznań, 2015.
 59. Łuszczyca jako problem w praktyce chirurgicznej. Pielegniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2016, Issue 2, p64-69. 6p.
 60. Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku. Derm. Prakt. 2016 : T. 8, nr 6, s. 51-56.
 61. Problemy w kwalifikacji chorych na łuszczycę do różnych zabiegów operacyjnych. Prz. Derm. 2016 : T. 103, supl. 1, s. S199.
 62. Pityriasis rosea in a patient with retrovirus infection and a history of syphilis and positive results of infection with hepatitis A virus, hepatitis B virus and hepatitis C virus. Post. Derm. Alerg. 2017 : T. 34, z. 3, s. 276-278.

Doniesienia zjazdowe

 1. Leki biologiczne. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Mikrostruktura skóry: pierwszy krok w rozumieniu dermatoz i podstaw leczenia”, Mikołajki 15-18.05.2008 r. Referat.
 2. Doświadczenia polskie z zastosowaniem infliksymabu w leczeniu średnio nasilonej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej oraz łuszczycy stawowej” XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań 3-6.09.2008 r. Plakat.
 3. Leczenie biologiczne w łuszczycy. I Lubelskie Sympozjum Dermatologiczne, Kazimierz Dolny 9-11.10.2008 r. Referat.
 4. Effects of treating pre-cancerous conditions and skin cancers using photodynamic therapy. 10th International Congress of Dermatology, Prague, 20-23 May 2009. Referat.
 5. Biologics in treatment of psoriasis-own experiences. 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, ICC Berlin, 07.10.-11.10.2009. Plakat.
 6. Doświadczenia własne dotyczące terapii blokerami TNF-ɑ w łuszczycy średnio nasilonej i ciężkiej oraz łuszczycy stawowej. IV Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej oraz I Sympozjum Psychodermatologii, Piechowice k. Szklarskiej Poręby 18.02-20.02.2010. Referat.
 7. Ustekinumab jako nowe możliwości leczenia łuszczycy zwyczajnej. IV Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej oraz I Sympozjum Psychodermatologii, Piechowice k. Szklarskiej Poręby 18.02-20.02.2010. Referat.
 8. Doświadczenia własne z ustekinumabem w leczeniu łuszczycy. V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Wyzwania dermatologii XXI wieku: choroby nowotworowe, choroby z autoagresji i terapie biologiczne”, Mikołajki 22.04-25.04.2010. Referat.
 9. Experience in biological treatment of moderate to severe psoriasis. 7th EADV Spring Symposium, Cavtat, Croatia, 13.05-16.05.2010. Plakat.
 10. The relationship between psoriasis and systemic disorders based on own observations. 22nd World Congress of Dermatology, 24-29 May 2011, Seul, Korea. Plakat.
 11. An expanding list of plausible living organisms-derived triggers of IgA-mediated autoimmune blistering dermatoses. W: Scientific Conference of the International Pemphigus and Pemphigoid Foundation. June 22nd – 23rd, 2017, Lubeck, Germany.

Zapoznaj się także z moim blogiem oraz sprawdź stronę „O mnie„!