Kiła

Kiła jest zakaźną chorobą układową wywołaną przez krętek blady (Treponema pallidum). Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą płciową, ale choroba może być również przeniesiona z matki na płód. Kiłę dzieli się na wczesną i późną w zależności od czasu trwania zakażenia. Choroba ta charakteryzuje się bogatą symptomatologią kliniczną. Typowym objawem dla kiły I okresu jest objaw pierwotny czyli owrzodzenie powstające w miejscu wniknięcia krętków bladych. W kile II okresu mogą pojawiać się różne wysypki na skórze, łysienie kiłowe, bielactwo kiłowe. W diagnostyce kiły stosuje się odczyny niekrętkowe (VDRL, RPR, USR) oraz krętkowe (m.in. FTA, TPHA). W leczeniu zastosowanie mają antybiotyki, głównie penicylina i doksycyklina. Jeżeli potrzebujesz porady dermatologicznej, skontaktuj się ze mną!